Visi Misi – SMK Wahidin Arjawinangun

Visi Misi

VISI

Terwujudnya SMK Wahidin Arjawinangun yang siap mengantarkan lulusan yang mampu berdikari/mandiri dan berakhlakul karimah

MISI

  1. Membentuk tenaga kerja tingkat menengah yang berdisiplin, beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
  2. Membekali keterampilan dalam bidang rekayasa dan jasa yang berwawasan profesional, produktif dan mandiri hingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia usaha / dunia industri
  3. Mengembangkan kemampuan berwirausaha dalam menghadapi era globalisasi
  4. Membekali ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
v77slot